Ochrana osobních údajů

Dokument Ochrana osobních údajů existuje, aby bylo jasné, jak nakládáme s vašimi osobními údaji

Jaké údaje shromažďujeme

O našich zákaznících shromažďujeme následující osobní údaje

  • Jméno a příjmení
  • Fakturační a Doručovací adresu
  • E-mail
  • Telefon

Účel shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění služby, tedy zaslání tištěného Visionboardu, zaslání poštovních a emailových upozornění.

Dále, se souhlasem zákazníka, tyto údaje shromažďujeme za účelem zasílání informací o akcích a dalších marketingových sdělení.

Archiace osobních údajů

Osobní údaje za účelem plnění služby uchováváme po dobu 5ti let od poslední objednávky klienta.

Osobní údaje se souhlasem za účelem zasílání marketingových sdělení uchováváme po dobu 10ti let.

Údaje s uplynulou lhůtou pro uchovávání mažeme hromadně, nejméně jednou ročně.

Poskytnutí třetím stranám

Osobní údaje za účelem plnění služby poskytujeme aktuálně používané tiskárně za účelem vyřízení objednávky.

E-mailová adresa je poskytována aktuálně používanému systému pro rozesílání elektronické pošty pouze za účelem odeslání zpráv.

Práva uživatelů

Právo na přístup, opravu, výmaz, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést námitku - uživatel může veškerá tato práva uplatnit kontaktováním provozovatele. Provozovatel bude reagovat v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu. Uplatnění některých těchto práv, před úplným vyčerpáním zakoupené služby, může vést ke ztátě nároku na plnění zakoupené služby. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené částky. O této skutečnosti bude uživatel dopředu informován a právo bude uplatněno až poté, co se uživatel vyjádří že stále trvá na uplatnění svého práva.