Ochrana osobních údajů

Dokument Ochrana osobních údajů existuje, aby bylo jasné, jak nakládáme s vašimi osobními údaji

Jaké údaje shromažďujeme

Ukládáme pouze údaje související s poskytováním služby portálu plnenisnu.cz a s provozem serveru. Konkrétně IP adresa, soubory cookies, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související se zakázkou - obrázky, texty.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost patery lab s.r.o. poskytovatel služby plnenisnu.cz, se sídlem patery lab s.r.o., Přádova 2088/4, Praha 8, 182 00, IČ: 018 22 039, DIČ: CZ01822039 (dále jen „patery lab“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonem

Účel shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění služeb, tedy zaslání tištěného Visionboardu, emailových kurzů, zaslání poštovních a emailových upozornění.

Dále, se souhlasem zákazníka, tyto údaje shromažďujeme za účelem zasílání informací o akcích a dalších marketingových sdělení.

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost patery lab zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž je může patery lab předat spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o produktovou či analytickou podporu služby jako je Google Analytics, Amazon Web Services, Mailgun, BPayment, tiskárna papírových vision boardů apod.

Archiace osobních údajů

Osobní údaje za účelem plnění služby uchováváme po dobu 5ti let od poslední objednávky klienta.

Osobní údaje se souhlasem za účelem zasílání marketingových sdělení uchováváme po dobu 10ti let.

Údaje s uplynulou lhůtou pro uchovávání mažeme hromadně, nejméně jednou ročně.

Práva uživatelů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu patery lab, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů, právo být zapomenut a právo vznést námitku. Veškerá tato práva můžete uplatnit

Právo na přístup, opravu, výmaz, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést námitku - uživatel může veškerá tato práva uplatnit kontaktováním provozovatele na výše uvedeném telefonu nebo emailu. Provozovatel bude reagovat v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu. Uplatnění některých těchto práv, před úplným vyčerpáním zakoupené služby, může vést ke ztátě nároku na plnění zakoupené služby. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené částky. O této skutečnosti bude uživatel dopředu informován a právo bude uplatněno až poté, co se uživatel vyjádří že stále trvá na uplatnění svého práva.